arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Actualiteiten Privacy bij commerciële activiteiten

Volledig aan de AVG voldoen en daarmee hoge boetes vermijden

Inleiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is inmiddels tot handhaving overgegaan. Over de grondslag gerechtvaardigd belang in verband met marketing zijn interessante ontwikkelingen geweest. Zo is de AP teruggefloten door de rechtbank nadat zij een bedrijf een boete van € 575.000,- had opgelegd in verband met commerciële activiteiten. Ook heeft de AP een onderzoek verricht naar het gebruik van verwerkersovereenkomsten door ondernemingen. Hoe voorkom jij dat jouw bedrijf een boete krijgt?

Speciale aandacht voor de VS en de UK

Er is een goede kans dat jouw bedrijf persoonsgegevens doorgeeft naar de VS. Dit kan vanuit je bedrijf rechtstreeks zijn via bijvoorbeeld een Amerikaanse software aanbieder of clouddienst. Door de Schrems II uitspraak is het Privacy Shield voor de USA echter ongeldig verklaard. Kun je nu nog wel persoonsgegevens naar de USA doorgeven? En zo ja, onder welke voorwaarden? Tot 1 januari 2021 was doorgifte naar het Verenigd Koninkrijk geen probleem vanwege het EU-lidmaatschap. Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor het doorgeven van data naar het Verenigd Koninkrijk?

In de workshop worden de volgende vragen beantwoord:

  • Voldoet jouw verwerkingsregister aan alle eisen?
  • Is je privacyverklaring op orde?
  • Is met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst aangegaan die aan alle eisen in de AVG voldoet?
  • Is de aansprakelijkheid goed geregeld?
  • Wat zijn de verplichtingen bij een datalek?
  • Voldoe ik met mijn marketingactiviteiten aan de AVG?
  • Is internationale doorgifte van persoonsgegevens toegestaan?

Het kunnen aantonen dat jouw bedrijf aan de AVG voldoet (accountability) bij je commerciële activiteiten is een voortdurende verplichting waarbij het van belang is de actuele ontwikkelingen te volgen.

Sluiten