arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Alle generaties betrokken en tevreden

Na deze workshop heb je inzicht in de verschillende generaties en hoe je de betrokken- en tevredenheid van medewerkers kunt vergroten. Je weet wat motiveert en wat juist demotiveert en verzamelt suggesties voor een aanpak voor jouw team/organisatie.

Inleiding

Betrokken, tevreden en gemotiveerde medewerkers leiden aantoonbaar tot betere prestaties. Maar hóe verhoog je de tevredenheid en vergroot je de participatie en de betrokkenheid van alle generaties in de organisatie?

Alle generaties betrokken en tevreden

Op dit moment zijn er soms wel vijf generaties aanwezig op de werkvloer die allemaal werken aan het succes van jouw organisatie. Toch? Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de verschillende motivatoren van deze generaties en hoe je kunt zorgen dat alle generaties tevreden en betrokken blijven.

Wat zijn de oorzaken van ontevredenheid en geringe betrokkenheid, wat vinden medewerkers en hoe kom je daarachter. Wat leert de praktijk uit de sector ons? Wat werkt wel en wat niet?

Duurzame inzetbaarheid

De betrokkenheid en tevredenheid van je medewerkers verhogen, heeft dus een positief effect op het succes van je organisatie. In combinatie dragen ze sterker bij aan de motivatie van medewerkers en hebben vaak ook positieve invloed op de leercultuur en de vitaliteit! Wil jij niet een stap zetten, maar een grote sprong maken in de inzetbaarheid van medewerkers, volg dan meerdere workshops over duurzame inzetbaarheid. De workshop Alle generaties betrokken en tevreden is onderdeel van de driedelige workshop Duurzame inzetbaarheid bestaande uit:

    1. Competent, nu en straks 2. Alle generaties betrokken en tevreden 3. De vitale medewerker

Programma

Tijdens de workshop “Alle generaties betrokken en tevreden” komen naast de verschillende factoren die tevredenheid en betrokkenheid beïnvloeden, onder meer aan de orde:

  • Wat is het en waarom is dit belangrijk;
  • Hoe peil je de stemming? Praktijkvoorbeelden;
  • Hoe wordt het verkleind, maar vooral hoe je het kunt vergroten;
  • Wat draagt de kennis van generaties bij aan het vergroten van tevredenheid en betrokkenheid;
  • Hoe vergroot je tevredenheid en betrokkenheid in je organisatie?Praktijkvoorbeelden en onderling ervaringen uitwisselen;
  • Welke obstakels en versterkers zijn er? Veiligheid en vertrouwen en de interne dialoog zijn essentieel. Rol van leidinggevenden eveneens. Hoe kun je dit beter organiseren?
  • Sluiten