arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

High impact inspiratie-event | meer vrouwen in techniek

Computer

FME organiseert namens de topsectoren tijdens de Dutch Design Week op het thema Meer vrouwen in techniek, een Hackathon. Samen met toonaangevende vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en overheid lossen wij de vraag op hoe we meer vrouwen en meiden kunnen interesseren voor een carrière in techniek.

Ben je werkzaam in de technologische industrie en heb je te maken met dit vraagstuk en wil je bijdragen aan een structurele doorbraak? Meld je dan voor 8 oktober en laat jouw denkkracht gelden!

Waarom moet jij absoluut deelnemen aan deze hackathon?

Op deze dag ontmoet je prominente beslissers uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs die samen met studenten echt het verschil kunnen maken. Het denkproces, om te komen tot structurele oplossingen, wordt begeleid door experts, die vanuit verschillende invalshoeken met dit thema bezig zijn.

Ook neemt demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) actief deel aan een deel van de Hackathon. Zo heb je de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de minister om jouw visie te geven op dit vraagstuk. En worden er inhoudelijke masterclasses verzorgd zoals het geven van een pitch, design thinking, en inclusief ontwerpen met techniek.

Presentatie uitkomsten op High Level Event

Het programma start om 09.30 uur en wordt om 15.30 afgesloten met een high level bijeenkomst. Hier worden de ideeën van de acht teams gepitcht aan een invloedrijke Dragons’ Den. Ook weer bestaande uit toonaangevende beslissers uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Zij adopteren één of meerdere ideeën en geven hieraan onder andere financiële steun en commitment om dit verder te brengen. 

Lukt het jou niet om mee te denken gedurende de dag, maar ondersteun je wel deze actie en ben je graag bij het High Level Event; meld je dan hier aan.

Waarom deze actie voor meer vrouwen in techniek?

Net als in vele landen om ons heen, zijn vrouwen en meiden nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de Nederlandse technologische sector. Dit is een uitdaging voor alle Topsectoren, want de technologische industrie is de motor voor de Nederlandse economie. Daarnaast is technologie de sleutel voor de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we nu staan. Maar door het nijpende tekort aan technisch personeel komt de bijdrage hieraan in gevaar. Het zijn de mensen en dus ook vrouwen en meiden, die de investeringen kunnen omzetten in nieuwe technologieën en producten. Een goed opgeleide beroepsbevolking is nodig. Hierin kunnen vrouwen en meiden een belangrijke waardevolle bijdrage leveren.

Lees ook: Samen werken aan meer vrouwen in de techniek
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten