arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Masterclass Leiderschap in een veranderende technologische omgeving

Manager

Wil jij weten hoe je met jouw team resultaten kunt blijven boeken in de huidige wereld van snelle technologische veranderingen en digitalisering? Leer in deze praktische masterclass hoe je inspeelt op deze uitdagingen en hoe je jouw team meeneemt in de ontwikkelingen, zodat je wendbaar bent en blijft.

Programma

Een masterclass bestaat uit vier modules:

1. Wat betekent nieuwe technologie voor mijn organisatie?

Kern: het doel van deze masterclass is om te inspireren, de relevantie van nieuwe technologie en innovatie laten zien en mensen via verschillende werkvormen bewust maken van dominante logica (tunnelvisie). Vervolgens leren de deelnemers meer over een groei-mindset: wat is het en wat kan het betekenen voor de organisatie?

Leerresultaat: met de eerste masterclass beogen we het volgende te bereiken:

 1. Inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie en afstand vanuit huidige situatie laten ervaren. Voorbeelden van vergelijkbare bedrijven die al wel met nieuwe technologie bezig zijn en hierdoor toekomstbestendig zijn de revue laten passeren. Impact van die verandering op die bedrijven laten zien (op alle lagen van de bedrijven, dus ook middenmanagement).
 2. Inzichtelijk maken van dominante logica (vaste, beproefde manieren van dingen aanpakken) bij bedrijven en methoden aanreiken hoe dit doorbroken kan worden. Dominante logica heeft namelijk als nadeel dat organisaties blind kunnen worden voor nieuwe kansen en bedreigingen en een open blik op de wereld om hen heen verliezen.
 3. Wat is de bijdrage van middenmanagers aan innovatie en welke belemmeringen (op het gebied van skills, leidinggeven en/of context) bestaan er? Wat is het verschil tussen een statische mindset en een groei-/innovatie-mindset en hoe stimuleer je laatstgenoemde in jouw organisatie?

2. Hoe bevorder je leren in je team?

Inhoud: tijdens deze masterclasses leren deelnemers hoe je komt tot een organisatie waar wordt geleerd en wat de verantwoordelijkheid van een middenmanager met betrekking tot leren is. Hoe zorg je ervoor dat een medewerker zich ontwikkelt en hoe ga je met hem/haar de dialoog aan? Hoe zorg je ervoor dat je als individu en als team gaat leren? Waar liggen talenten en hoe bepaal je wat nodig/gewenst is?

Leerresultaat: met de derde masterclass beogen we het volgende te bereiken:

 1. Inzien van de urgentie van leren: waarom is continue leren zo belangrijk geworden in deze tijd?
 2. Inzicht in wat te leren is en hoe je dat doet.
 3. Leren wat mogelijke belemmerende overtuigingen in relatie tot leren zijn en wat deze betekenen voor de medewerkers van het team. Via verschillende werkvormen ontdekken we wat je tegenhoudt om te leren en hoe je je bewust wordt van leren.
 4. Inzicht in wat talenten zijn en op welke manier je de dialoog met de medewerker aan kunt gaan om deze naar boven te halen.

3. Wat zijn de skills van de toekomst en hoe kan ik intervisie toepassen?

Kern: in deze masterclass wordt kennis opgedaan over skills van de toekomst en worden een aantal skills via verschillende werkvormen doorleefd. Daarnaast leren de deelnemers hoe ze met intervisie in de dagelijkse praktijk hun eigen problemen bespreekbaar kunnen maken.

Leerresultaat: met de tweede masterclass beogen we het volgende te bereiken:

 1. Inzicht in skills van de toekomst, gebaseerd op twee onderzoeken. De volgende skills zullen centraal staan: creatief denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, kritisch denken, zelfregulering, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden.
 2. Doorleven specifieke skills die relevant zijn voor leiderschap van de toekomst: probleemoplossing in de dagelijkse praktijk en hoe stimuleer je creatief (kritisch) denken
 3. Handvatten en oefening om intervisie als techniek in te zetten om te leren en eigen knelpunten te bespreken.

4. Systemisch denken: welke dynamieken spelen er in organisaties?

Inhoud: tijdens deze masterclass staat de wijze waarop organisaties en teams werken en welke krachten er spelen centraal. Wat betekent dit voor gedrag en effectiviteit? De deelnemers leren dit met behulp van systemisch denken, een methode om mensen via een organisatiesimulatie te laten ervaren welke krachten er spelen en hoe deze met aanpassingen in gedrag te hanteren zijn.

Leerresultaat: met de laatste masterclass beogen we het volgende te bereiken:

 1. Deelnemers meenemen in hoe organisaties en teams werken en inzicht ontwikkelen in welke organisatie en teamdynamieken je tegen kunt komen en wat de plek en taak is die middenmanagers hierin hebben.
 2. Leren het krachtenveld in organisaties te analyseren middels een praktische werkvorm
 3. Een compacte kennismaking met de fases van teamontwikkeling
 4. Door het maken van een kleine werkopstelling leren de deelnemers in kleine en concrete stappen hoe ze medewerkers en leidinggevenden in beweging kunnen krijgen.

Voor wie

Leidinggevenden van bedrijven uit de cao Metalektro. Omdat we een zo divers mogelijke groep deelnemers willen, mag er per bedrijf 1 persoon per masterclass deelnemen. Zijn er vanuit jouw bedrijf meerdere geïnteresseerden, neem dan contact met ons op.

Wanneer

Regio Oost
Masterclass data: 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november 2021

Regio Zuid
Masterclass data: 9 september, 30 september, 21 oktober, 11 november 2021

Regio West
Masterclass data: 16 september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november 2021

Indien mogelijk vinden de bijeenkomsten op locatie plaats, maar als de huidige corona-maatregelen in stand blijven, wijken we uit naar een online variant.  

Kosten

Deelname aan de masterclass is gratis. Het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is moet wel aangesloten zijn bij de cao Metalektro en A+O-heffing betalen.

logos
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten