arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Online Algemene Ledenvergadering FME (ALV)

ALV 19 november

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink nodigt namens het FME Bestuur directieleden van de FME-lidbedrijven uit voor de online Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging FME op donderdag 17 juni 2021 van 15.15 – 16.15 uur.

Programma

De belangrijkste agendapunten zijn:

  • Het vaststellen van de verkorte balans en staat van baten en lasten 2020
  • Het vaststellen van de contributiegrondslag 2022 ten behoeve van het contributiebedrag 2022
  • De samenstelling van het FME Bestuur en
  • De voorzitterswissel
Download de volledige agenda

Vragen?

Heb je naar aanleiding van de onderwerpen die op de agenda staan, vragen, stel deze dan uiterlijk  maandag 14 juni 2021 door een mail te sturen naar ledenvergadering@fme.nl.

Een antwoord op je vragen ontvang je dan voorafgaand aan de ALV of uiterlijk tijdens de ALV. De vragen en antwoorden worden genotuleerd in het verslag van de ALV. Tijdens de vergadering zelf kunnen uiteraard ook vragen gesteld worden door gebruik te maken van de chatfunctie via Teams.

Link en vergaderstukken

Twee weken voorafgaand aan de ALV ontvang je van ons per mail de vergaderstukken en een link om deel te nemen aan deze online ALV.

Online

Door COVID-19 is het nu niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen en daarom vindt de vergadering online plaats en is deelname mogelijk middels videoconferencing via Teams. Dit is in overeenstemming met een tijdelijke wet die in werking is getreden.

Afscheidsbijeenkomst Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink

Aansluitend aan de ALV vindt de afscheidsbijeenkomst Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink online plaats. Wil je hierbij aanwezig zijn (en heb je nog niet aangemeld), meld je dan ook voor deze bijeenkomst aan.

Meld je ook aan voor de afscheidsbijeenkomst
Sluiten