arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Webinar Verbetercheck Lasrook

Lasrook

5xbeter heeft per 1 juli 2020 de Verbetercheck Lasrook geactualiseerd. Om aan de veiligheidsrichtlijnen te voldoen, is het belangrijk dat bedrijven deze Verbetercheck invullen als zij dit na 1 juli 2020 nog niet hebben gedaan. In dit webinar wordt helder uitgelegd hoe de vernieuwde Verbetercheck moet worden ingevuld en kunnen live vragen worden gesteld.

Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever de blootstelling aan lasrook beoordelen. Voor deze lasrook geldt een wettelijke grenswaarde. De werkgever is verplicht om het vrijkomen van lasrook zoveel mogelijk te beperken.

Om aan de wettelijke verplichting van een RI&E te voldoen kan het onderdeel lasrook het beste worden geïnventariseerd door gebruik te maken van de Verbetercheck Lasrook. Aan de hand van de door de gebruiker ingegeven informatie over lastechniek en verwerkt materiaal geeft de Verbetercheck Lasrook een passende aanpak. Door deze methode toe te passen is het niet nodig metingen uit te (laten) voeren. 

Alle stappen die uit het Plan van Aanpak, die uit de Verbetercheck Lasrook komen, horen daadwerkelijk aangepakt te worden. Als de Verbetercheck Lasrook niet wordt toegepast, moet in de meeste gevallen een deskundige een meting of een schatting doen. Met het invullen van de Verbetercheck Lasrook bespaar je tijd en geld, en mogelijk interventie van de Inspectie SZW mocht de RI&E op dit onderdeel onvoldoende zijn.

Over 5xbeter

5xbeter is een samenwerking van FME, Koninklijke Metaalunie, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie en ondersteunt bedrijven en medewerkers in de Metaalbewerking en Metalektro op het gebied van veilig werken. Zo ontwikkelt 5xbeter arbocatalogi inclusief Verbeterchecks en hulpmiddelen en biedt daarbij ondersteuning door de inzet van Verbetercoaches. Het doel van 5xbeter is alle benodigde hulpmiddelen te bieden om veilig en gezond te kunnen werken.

Sluiten