arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

De realiteit van digitaliseren

3 maart 2021
Stijn Bouwhuis

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat iedereen een spoedcursus digitalisering krijgt. Tegenwoordig doen we online onze boodschappen, borrelen we met familie achter de laptop en werken we thuis terwijl de kinderen online lessen volgen.

Door Stijn Bouwhuis, belangenbehartiger bij FME

De coronacrisis dwingt ook onze sector in een digitale stroomversnelling. Ondernemers – klein of groot – zien nu meer dan ooit het belang om te blijven innoveren, investeren en werknemers bij te scholen. Maar als je de digitale krant openslaat gaat het al vrij snel over sleuteltechnologieën zoals AI, 5G, Kwantum en andere baanbrekende ICT-ontwikkelingen. Veel ondernemers ervaren dit als een ‘technology push’ en vragen zich dagelijks af hoe en waarmee ze eigenlijk kunnen beginnen met digitaliseren.

Flinke slag maken

Voor een toekomstbestendig Nederland is het belangrijk dat we kennis over baanbrekende technologieën opbouwen en daarmee het bedrijfsleven in Nederland behouden. Maar kennis opbouwen via wetenschappelijk onderzoek alleen is niet genoeg. We moeten ervoor zorgen dat bedrijven die kennis ook kunnen toepassen. Daar is nog een flinke slag in te maken. Want lang niet alle bedrijven zijn klaar om te digitaliseren, laat staan te beginnen met Artificial Intelligence.

Digitalisering gaat niet alleen over technologieontwikkeling, maar ook over nieuwe verdienmodellen, nieuwe markten, kostenbesparing, welke data heb je of hoe krijg je überhaupt je personeel enthousiast voor een digitaal project.

Smart Industry

Per onderneming verschilt de aanpak van het digitaliseren van bedrijfs- en productieprocessen. Voor een machinebouwer of voor de auto-industrie is dit anders dan voor een staalbedrijf en een scheepsbouwer.

Waar de FME-lidbedrijven elkaar tegen kunnen komen, is in het Smart Industry Programma. Bijvoorbeeld binnen het Fieldlab RoboHouse, omdat ondernemingen bijvoorbeeld dezelfde vragen hebben over robotica. Een Smart Industry Fieldlab is een fysieke locatie waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen innoveren, demonstreren en digitale technologieën binnen een industriële omgeving implementeren. Daarbij staat de kern van het bedrijf centraal en wordt het project niet te groot en tastbaar gemaakt. Digitaliseren gaat namelijk stap voor stap. Je kunt dus ook terecht bij een Fieldlab met een vraag over hoe je een nieuwe machine aansluit op het bedrijfsnetwerk inclusief veilige toegang voor de klant.

Overheid als architect

FME steunt het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid en de nadruk op het wetenschappelijk onderzoek naar de technologieën van de toekomst. Maar het bouwen aan een sterker Nederland in 2050 begint vandaag. In het strategisch beleid van de overheid moet daarom worden nagedacht over waar bedrijven met spoed mee kunnen starten. Een kathedraal kan je ook niet afmaken met alleen maar vrijwilligers. Daar heb je een architect voor nodig, die het grotere plaatje in zicht houdt. Smart Industry heeft ook een architect nodig, die zorgt voor meer landelijke regie, inclusief structurele financiering. FME blijft zich hier, ook in de nieuwe kabinetsperiode, hard voor maken. Want de industrie, of het nu een multinational of een bedrijf in de midden- en kleine industrie of een technostarter is, draagt de toekomstige welvaart van Nederland.

Sluiten