arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Eérst herstelplan!

18 maart 2021
Tweede Kamer

Nu de kiezer heeft gesproken is het zaak dat er zo snel mogelijk geformeerd wordt. FME roept de partijen op zo snel mogelijk gezamenlijk de handschoen op te pakken en Nederland op een nieuw, innovatief spoor te zetten. “Nederland kan zich niet veroorloven kostbare tijd te verliezen en pas te gaan werken aan het herstel van onze economie en werkgelegenheid als een nieuw regeerakkoord maanden op zich laat wachten,” zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Nieuw normaal

FME verzoekt de straks onderhandelende partijen daarom ook om éérst een herstelplan op te stellen en deze zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer voor te leggen, voordat de overige onderwerpen van een regeerakkoord aan bod komen. Dezentjé: “Nederland staat voor enorme uitdagingen, zoals grote transities rondom klimaat,  arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Technologie is de sleutel om deze transities in goede banen te leiden en een ‘nieuw normaal’ te creëren die de manier waarop we met elkaar samenleven zal verbeteren. Maar dan moeten de bedrijven in de technologische sector wel op volle kracht vooruit kunnen”.

Ook wil FME dat er in het herstelbeleid een Deeltijd WW regeling wordt opgenomen. Deze regeling kunnen bedrijven tijdens bijzondere economische omstandigheden gebruiken om vakmensen te behouden met de werknemersrechten die gelden in normale economische tijden. “Deze regeling zorgt voor een win-win situatie. Bedrijven houden hun mensen en daarmee ‘knowhow’ binnenboord en er is geen grootschalige subsidie van de overheid voor nodig”.  

Sluiten