arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Nieuwe, grotere stemlocaties gezocht

22 december 2020
Stemmen

Minister Ollongren heeft ons verzocht om aan lidbedrijven te vragen mee te helpen bij het vinden van geschikte stemlocaties voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart 2021. Het vinden van voldoende stemlokalen is vanwege corona dit keer lastig.

Zo zijn sommige stemlokalen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezing werden gebruikt, door de coronamaatregelen nu te klein om een stembureau in te vestigen. Er vallen ook locaties af in gebouwen, zoals verpleeg en -verzorgingshuizen, als kiezers daar niet voldoende gescheiden kunnen worden van kwetsbare groepen.

Op zoek naar geschikte ruimte

Om gemeenten bij de zoektocht naar extra stemlokalen te ondersteunen is een speciaal team bij het ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht. Wellicht is er bij FME-leden een geschikte ruimte die ze ter beschikking willen stellen als stemlokaal. 

Eisen stemlokaal

De Kieswet stelt specifieke eisen aan stemlokalen. Die eisen gaan bijvoorbeeld over bereikbaarheid en toegankelijkheid en over de openbaarheid van het kiesproces.

Een locatie is grofweg potentieel geschikt als stemlokaal als:

  • Deze ruim genoeg is om kiezers en stembureauleden op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zijn. Ruimte bij voorkeur 100 m2 (in verband met het stemmen tellen) maar vanaf 80 m2 kan deze ook geschikt zijn
  • Deze een aparte in- en uitgang heeft of een in- en uitgang die ruim genoeg is om elkaar op 1,5 meter te passeren
  • Die ook voor kiezers met een fysieke beperking goed toegankelijk is
  • Er buiten en/of binnen voldoende ruimte is voor afgebakende wachtrijen
  • Het stemlokaal zich bij voorkeur op de begane grond bevindt
  • Het ventilatiesysteem voldoet aan het Bouwbesluit of ventileren mogelijk is door ramen op kieren te zetten of via roosters boven de ramen.

De locatie moet op dinsdag 16, 17 en 18 maart beschikbaar zijn.

 

Het ondersteuningsteam stemlokalen van het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet reacties graag tegemoet. Dit kan via een reactie op: teamstemlokalen@ictu.nl.  Voor vragen kun je terecht bij Erwin Lubberding van het team stemlokalen: 06-10 01 20 68.

Sluiten