Samen werken aan meer vrouwen in techniek

Vrouwen4Tech

FME wil samen met bedrijven, onderwijs en de overheid eraan werken dat meer vrouwen in de techniek gaan werken. We streven naar 30% vrouwen in tech in 2030. Doet jouw bedrijf ook mee?

Het aantal vrouwen dat werkzaam is in een technisch beroep is laag. In 2018 waren dat er 201.000, 13% van het totaal aantal medewerkers. Dat moét veranderen. FME heeft de ambitie om in 2030 het aantal vrouwen in de technologische industrie ruimschoots te verdubbelen naar 30%.

"Onze ambitie realiseren vraagt om teamwork." - Ineke Dezentjé, voormalig voorzitter FME

Vrouwen4Tech

Voel jij deze ambitie ook en vind je het belangrijk hier de komende jaren als sector hard voor te maken? Meld jouw bedrijf dan nu aan. 

Meld jouw bedrijf aan

Als je jouw lidbedrijf aanmeldt, kun je onder andere het volgende verwachten:

 • Een (HR-)netwerk waarbinnen we best practices en tips met elkaar uitwisselen om 'women proof' bedrijven te worden en vrouwen te werven
 • FME biedt een podium voor vrouwelijke rolmodellen bij jouw bedrijf die excelleren in bèta en techniek

"ASML ziet het belang van diversiteit binnen teams omdat verschillende perspectieven leiden tot betere resultaten." - Peter Balliere, Executive Vice President HR, ASML

Vrouw in techniek

Actieagenda Vrouwen in Techniek

Om onze ambitie van 30% vrouwen in de techniek te bereiken, willen we de komende jaren op drie cruciale terreinen grote stappen zetten:

 1. Onderwijs: Kiezen voor techniek voor vrouwen een vanzelfsprekende keuze
  We gaan genderstereotypen in Nederland bestrijden. We doen dit door vrouwelijke rolmodellen een podium te bieden en onderwijs meer te laten aansluiten bij de belevingswereld van meisjes, bijvoorbeeld door het bewustmaken op en helpen van docenten.
   
 2. De Techsector: De techsector is een aantrekkelijke sector voor vrouwen
  FME is aanjager van Vrouwen4Tech waarin wij samen met bedrijven het imago van de sector nog beter laten aansluiten bij wat vrouwen belangrijk vinden in een baan, zoals creativiteit, maatschappelijke impact en het werken in teams. Ook zetten we in op meer vrouwen in topfuncties, meer flexibiliteit in het werk en gelijke beloning voor mannen en vrouwen in dezelfde functies.
   
 3. Arbeidsmarkt in het algemeen: Meer vrouwen meer uren aan het werk
  We zetten in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden waardoor het voor vrouwen aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken. Denk aan ouderschapsverlof, kinderopvang en belastingmaatregelen.

 

Interview met FME-directeur Arjel Woudstra op Platform Talent voor Technologie

"Diversiteit zorgt ervoor dat we elkaar versterken, het beste uit onszelf halen en optimaal samenwerken." - Anne-Lize van Dusseldorp, Director Sustainability & Relations, Aalberts