arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energie en duurzaamheid

Zonnepanelen

De energietransitie is voor Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. Technologische innovaties bieden perspectief op een duurzame energievoorziening én structurele economische groei. Vanuit maatschappelijk én economisch oogpunt is een versnelling van de energietransitie cruciaal. Het is de enige manier om aan internationale afspraken te voldoen en de samenleving te verduurzamen. Ook kan Nederland hiermee internationaal voorop lopen en de economische vruchten daarvan te plukken.

Zonder technologie is de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening onmogelijk. Technologie maakt bedrijven, gebouwen, vervoermiddelen en complete productieketens zuiniger en duurzamer. Het is de sleutel tot duurzame productie van energie. En technologie – specifiek ICT – maakt het mogelijk om vraag, aanbod en verbruik van energie slimmer aan te sturen.

Verbinding

FME is koploper in het faciliteren van de energietransitie bij de industrie. We doen dit door het aanbieden van programma’s en projecten waarin we onze leden actief betrekken bij het oplossen van de technologische uitdagingen van de energietransitie. FME neemt initiatief om partijen uit de waardeketen te verbinden. Dit vind je terug in bijvoorbeeld de reductie van CO2-emissies van de industrie, de behoefte aan klein- of grootschalige energieopslag in de energie-infrastructuur, of het toepassen van waterstoftechnologie in scheepvaart en mobiliteit. Zo komen we tot projecten waar de samenleving mee vooruit kan.

Updates

Eerdere updates

Sluiten