arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energiebesparing

Regio Noord

Energiebesparing leidt tot grootschalige CO2-reductie tegen relatief lage kosten. FME is van mening dat meer toegepaste energiebesparing zowel in de industrie als gebouwde omgeving de doelstellingen van het Energieakkoord dichterbij brengen. Energy saving first: wat niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewekt.

Energiebesparing is verreweg de goedkoopste manier voor CO2-reductie en het realiseren van de klimaatdoeleinden. Daarnaast is het interessant vanwege de potentiële verdienkracht van nieuwe markten en vanwege mogelijkheden voor kostenbesparing. Voor bedrijven kan zo het concurrentievermogen worden bevorderd door minder afhankelijk te worden van energiekosten.

Project 6-25

Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2 emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt daarbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen.

Lees meer over dit project

Klimaatroutekaart

FME wil met haar bedrijven snel aan de slag om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. FME en haar brancheverenigingen in de metallurgische industrie VNMI en AVNEG hebben adviesbureau Berenschot laten onderzoeken wat er moet gebeuren om de CO₂-emissie in de technologische en metallurgische industrie zo snel mogelijk te verminderen. Ze zijn hiermee de eerste ondernemersverenigingen die concrete voorstellen doen over hoe bedrijven aan de slag kunnen met de energietransitie en het Klimaatakkoord.

Lees meer over dit project

Klimaatkansenkaart

De grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, voedsel, zorg en veiligheid hebben één ding gemeen: technologie speelt een sleutelrol om deze uitdagingen op te lossen. Nederland heeft daarbij een goede uitgangspositie met een sterke technologische industrie en een wijdvertakte ict-infrastructuur.

lees meer over dit project

Updates

Eerdere updates

Sluiten