arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Veiligheid van de patiënt staat centraal.

Het belangrijkste doel van medische technologie is het leven van mensen te verbeteren en te verlengen. Vandaar de onophoudelijke zoektocht naar minimaal-invasieve producten en behandelmethoden, die de patiënt ontzien en herstel bevorderen. Het betekent ook dat medische technologie vóór alles veilig in het gebruik moet zijn. Een onveilig product kan veel schade toebrengen aan mensen en extra kosten genereren. FME is dan ook voorstander van gelijke Europese regels voor de veiligheid van medische hulpmiddelen, zoals de nieuwe Wet op de medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, hierna MDR). FME ondersteunt haar leden bij de voorbereidingen en implementatie van de MDR en wil er samen met andere stakeholders voor zorgen dat de MDR een succes wordt.

Wat is hiervoor nodig? 

  • Zorg voor beschikbaarheid van medische hulpmiddelen
  • Betrek leveranciers bij het proces voor monitoren productveiligheid
  • Maak informatie voor mensen toegankelijk
  • Richt een kwaliteitsstandaard Veilige Medische Technologie op
  • Betrek leveranciers bij veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Updates

Eerdere updates

Sluiten