Bestuur FME

Ineke Dezentjé Roze jasje

FME bestaat uit 2.200 lidbedrijven. De leden vormen gezamenlijk de Algemene Vergadering. Die komt ten minste twee maal per jaar bijeen. De Algemene Vergadering benoemt het bestuur en de voorzitter.

Bestuur

 • Voorzitter: Mevr. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink - FME, Zoetermeer
 • I. Aarninkhof - SigmaScreening, Enschede
 • H. van Bolhuis - Assembl3d B.V., Haarlem
 • H. Büthker - Fokker Technologies Holding B.V., Papendrecht
 • Vice-voorzitter namens mki: U. Bijlsma - Stertil, Kootstertille
 • J. Farwerck - Koninklijke KPN N.V., Den Haag
 • Vice-voorzitter namens grootbedrijf: ir. H. de Jong - Philips Electronics Benelux, Eindhoven
 • Mevr. J.A. van der Leegte - VDL Groep B.V., Eindhoven
 • W. Pelsma - Aalberts N.V.
 • E.L.M. Voncken - KMWE Precision B.V., Eindhoven
 • Penningmeester: P.T.F.M. Wennink - ASML Netherlands B.V., Veldhoven
 • D. de Bilde - Siemens Nederland N.V., Den Haag
 • P. Zijlema - IBM Nederland N.V., Amsterdam

Regiobesturen

FME heeft vijf regiobesturen, samengesteld uit een evenredige afspiegeling van het ledenbestand. De regiobesturen samen vormen de Beleidsraad, die adviezen verstrekt voor beleidsontwikkeling op de langere termijn.

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar organiseert FME Algemene Ledenvergaderingen. De stukken hiervan zijn exclusief voor leden te lezen in Mijn FME.

naar Mijn FME