arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Speed Up Sustainability

Speed Up Sustainability

Nederland moet in véél hoger tempo verduurzamen, was de consensus na publicatie van het meest recente, ontnuchterende IPCC-rapport. Het goede nieuws: dat kán. De technologie ervoor is gewoon beschikbaar. Er zijn tal van slimme, bewezen innovaties. De vraag is hoe je ze snel en grootschalig kunt uitrollen. Op dit punt willen we vanuit FME samen mét onze lidbedrijven een doorbraak helpen bereiken. Dit doen we met het programma Energie, Duurzaamheid en Circulariteit (EDC).

Programmamanager EDC Hans van der Spek: “De technologie is er, en is vaak ook al betaalbaar. Het enige dat je strikt genomen nodig hebt, is daadkracht. Focussen op oplossingen met de meeste potentie en gewoon van start gaan.” Collega Aafke Mak, ook programmamanager: “Niet alleen problemen kunnen exponentieel groeien, dat geldt óók voor oplossingen. Een goede technologische innovatie kan snel een hoge vlucht nemen als je de juiste partijen aan boord hebt en slimme vormen van samenwerking weet neer te zetten. Ik zou daarom tegen élk bedrijf willen zeggen: doe mee, samen kunnen we meer impact realiseren.”

Lees het volledige interview met Hans en Aafke.

"Niet alleen problemen kunnen exponentieel groeien, dat geldt óók voor oplossingen"

Doe mee

Doe mee het met het programma Energie, Duurzaamheid en Circulariteit van FME. Dit programma is gericht op het versnellen van de energietransitie en het verduurzamen van bedrijven en de maatschappij voor en door onze techsector. FME-leden hebben niet alleen de know-how om duurzamer te produceren, zij bedenken en maken ook slimme, duurzame oplossingen. Met nieuwe en bestaande technologieën kunnen we zorgen voor de nodige versnelling. Hoe zorgen we ervoor dat deze tech-oplossingen sneller en op grote(re) schaal worden ingezet? Welke kansen liggen er voor jouw bedrijf, hoe kun je die verzilveren en hoe kunnen we elkaar daarin versterken?

Wil je ook meedoen? Mail Aafke of Hans voor meer informatie. 

Aan de slag met je energieverbruik

De overheid wil vaart maken om het energieverbruik in Nederland omlaag te krijgen. Om ondernemers tot actie te bewegen, geldt daarom een zogenaamde informatieplicht. Als je onder deze plicht valt, moet je aangeven welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen. RVO heeft per branche een overzicht met maatregelen gemaakt, de zogeheten ‘Erkende Maatregelen Lijst’. Alle maatregelen op deze lijst verdienen zichzelf binnen vijf jaar terug en moeten bedrijven dus ook uitvoeren. Wij hebben deze lijst in begrijpelijke taal opgeschreven, zodat je makkelijker vast kunt stellen welke maatregelen je moet nemen. Ook hebben een een handige checklist gemaakt.

Raadpleeg onze handvatten | exclusief voor FME-leden
LED-verlichting

CO2-routekaart voor bedrijven

FME Ledenvoordeelpartner Energy Services heeft een CO2-routekaart voor bedrijven ontwikkeld. Een senior energie specialist stippelt dan samen met jou voor je bedrijf de ideale route uit naar een duurzamere bedrijfsvoering. Dit resulteert in een concreet stappenplan, zodat niets de uitvoering nog in de weg staat. Ook wordt gekeken of je door bijvoorbeeld slim gebruik te maken van subsidies, mogelijk een nog scherpere business case kunt ontwikkelen en tegelijkertijd mee te helpen aan verduurzaming.

Lees meer over deze CO2-routekaart | exclusief voor FME-leden
Energievoordeel

Programma's

Op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit wil FME koploper zijn in  het faciliteren van de energietransitie in de industrie, energie-infra en mobiliteit om de klimaatdoelen te halen. Dat doen we door verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod en door een integrale aanpak te stimuleren. Ook organiseren we samenwerking in programma’s en projecten om er voor te zorgen dat tech-oplossingen sneller en op grote(re) schaal kunnen worden ingezet. Zo kunnen we de energietransitie versnellen. Bekijk hieronder een greep uit de programma's die lopen. 

Klimaatroutekaart

FME wil met haar bedrijven snel aan de slag om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. FME en haar brancheverenigingen in de metallurgische industrie VNMI en AVNEG hebben adviesbureau Berenschot laten onderzoeken wat er moet gebeuren om de CO2-emissie in de technologische en metallurgische industrie zo snel mogelijk te verminderen. Ze zijn hiermee de eerste ondernemersverenigingen die concrete voorstellen doen over hoe bedrijven aan de slag kunnen met de energietransitie en het Klimaatakkoord.

 

Lees meer over dit programma
plantje

Project 6-25: 6 Megaton minder CO2-uitstoot in 2025

Door slimme tech versneld toe te passen gaan energie-intensieve bedrijven in Nederland een CO2-besparing van 6 Megaton realiseren. Dat is een stevige ambitie – in totaal moet de industrie 14.3 Megaton besparen voor 2030 (zes megaton CO2 staat ongeveer gelijk aan de jaarlijkse hoeveelheid CO2 die 18% van de huishoudens veroorzaken bij een gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik). Dit gaan zij vooral doen door minder energie te verbruiken. Project 6-25 onderstreept de cruciale rol van technologie bij het aanpakken van onze klimaat- en energie-uitdagingen en is een initiatief van FME en VEMW. 

Lees meer over dit programma
Maakindustrie

Programma Green Shipping: CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart op de Waddenzee

Het programma Green Shipping Waddenzee streeft naar een versnelde reductie van de uitstoot van CO2 voor de scheepvaart. Deze ambitie kan alleen gehaald worden als een groot deel van de waddenvloot fossielvrij gaat varen. In pilotprojecten worden de mogelijkheden van fossielvrije energiedragers als waterstof en bio methanol onderzocht. FME verzorgt de coördinatie van het programma Green Shipping Waddenzee.

Lees meer over dit programma
Waddenzee

Programma Circulaire Maakindustrie

FME en Koninklijke Metaalunie hebben het programma Circulaire Maakindustrie gestart. Op de website krijg je een goed beeld van de kansen die circulair ondernemen de Nederlandse bedrijven in de maakindustrie biedt. Veel ondernemers kennen de term, maar weten nog niet wat een circulaire keten hen kan opleveren en wat erbij komt kijken. Het programma en de website bieden informatie, inspiratie en handvatten voor het zetten van concrete stappen.

Lees meer over dit programma
Circulair

Fieldlab Industriële Elektrificatie

De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging. De afzet blijft groeien maar CO2-emissies moeten in hoog tempo worden teruggebracht en processen verduurzaamd. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst. Industriële elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is het vervangen van fossiel (olie, gas en kolen) gedreven processen door processen die gedreven worden door groene elektriciteit of groene moleculen.

Lees meer over dit programma
Zonnepanelen

Elektrolysers Makersplatform NL

Waterstof vormt één van de pijlers van de energietransitie én kan de groeimotor zijn voor een nieuwe economie. Nederland staat voorgesorteerd om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers, de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof. Dit blijkt uit het rapport 'Krachtenbundeling in de elektrolyser-industrie' van FME en TNO. Maar hier is nog wel wat voor nodig.

Lees meer over dit programma
Sluiten