arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Verkiezingen 2021

Tweede Kamer

Op maandag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dit lijkt nog ver weg, maar toch is FME er al een paar maanden druk mee bezig. Zo hebben we begin van het jaar verschillende politieke partijen van input voorzien, hebben wij gesprekken gevoerd met voorzitters van programmacommissies en zijn wij gestart met een campagne voor een Strategische Technologie- en Industriestrategie.

Strategische Technologie- en Industriestrategie

Nederland staat voor enorme economische en maatschappelijke uitdagingen. Een volgend kabinet moet de economische basis op orde krijgen om een diepgaande crisis het hoofd te bieden. Productiviteit en innovatiekracht moeten omhoog en Nederland moet concurrerend, weerbaar, sociaal-inclusief en duurzaam zijn. Een strategisch technologie- en industriebeleid is de kern van deze opgave. FME ziet drie kern succesfactoren die fundamenteel zijn in een succesvol technologie- en industriebeleid:

  • Economische succesfactor: een nationale groeicommissie
  • Sociale succesfactor: een doorbraak op Leven Lang Ontwikkelen
  • Kennis succesfactor: een technologieberaad

Meer over onze inzet kun je lezen in onze Position Paper Nationale Technologie - en industriestrategie.

Lees de Position Paper
Sluiten