arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Onderwijs

Auditorium

Door digitalisering, technologische- en sociale innovaties zijn organisaties en de inhoud van werk sterk aan het veranderen. Het is daarom van cruciaal belang dat huidige en nieuwe medewerkers continu investeren in hun kennis en vaardigheden. Deze investering in skills draagt bij aan de motivatie van medewerkers, aan efficiency in bedrijven en onderscheidend vermogen op de arbeidsmarkt.

Dit vraagt om een leercultuur bij bedrijven, een ondersteunende opleidingsinfrastructuur en een beroepsbevolking die hiervoor open staat, actief ondersteund door de overheid.

Mensen moeten zich permanent en intensief ontwikkelen gedurende hun hele werkzame leven. Want vandaag opgedane kennis is morgen alweer achterhaald. Het onderwijs kan daarom niet alleen maar gericht zijn op één generatie, maar moet de hele beroepsbevolking bedienen. We gaan van tijdelijk onderwijs naar een leven lang ontwikkelen.

Technische kennis

Technische kennis is in ieder beroep van de toekomst een absolute must, daarom moet techniek carrièrekeuze nr. 1 worden. Daarvoor is onderwijs op maat en voor iedereen nodig. Dat kan het onderwijsveld niet alleen realiseren. Samenwerking met bedrijven is daarbij een absolute voorwaarde, met als belangrijke bijdrage het leveren van ‘hybride’ docenten. Het moet vanzelfsprekend worden dat vakmensen naast hun baan ook les geven aan de huidige en toekomstige generatie technici. 

Grenzen tussen leren en werken vervagen

Wij zien een toekomst voor ons waarin grenzen tussen leren en werken vervagen. Waarin het klaslokaal van nu zich verplaatst naar de werkvloer. De leraar van de toekomst coördineert straks samen met regionale bedrijven een dynamisch curriculum waarin digitale vaardigheden, innovatief denken en een lerende houding centraal staan.

UpgradeNL

Een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen heeft de krachten gebundeld om héél Nederland mee te nemen in de technologische transitie. Hoe maken we Nederland klaar voor de toekomst? Hoe nemen we iedereen mee? We moeten niet technologie zelf centraal stellen, maar juist datgene wat technologie voor mensen betekent. Deze samenwerking is een initiatief van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en de Dutch Technology Week en heet UpgradeNL.

Lees meer over dit initiatief

Make Tech Yours

Make Tech Yours is een campagne van UpgradeNL. Met de campagne willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland enthousiast maken over (een toekomst in) technologie.

Lees meer over deze campagne

Updates

Sluiten